isaiah radio
Activiteiten
Jesus written on rural road
king-jesus
isaiah 2
1way01.110165009


Jesaja 49:6-7
6Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.


 7Zo zegt de Here, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft.Isaiah 49:6-7
6And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth

.

7Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee.

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

ONZE MISSIE


Wij willen discipelen van Jezus maken. Zoals Jezus ons opdraagt o.a. in Mattheus 28:19.
Wij willen een liefdevol, onderwijzend en opbouwende radio zijn, waar onze Vader verhoogd word.
Wij laten ons leiden door de Heilige Geest en onderwijzen vanuit de Bijbel (Gods woord). Hierdoor bouwen wij aan een vertrouwelijke relatie met God en elkaar.
Wij willen hele wereld laten zien wie Jezus is.
Wij strekken ons uit naar de ontwikkeling van groei en een leven gevuld met Gods Glorie.


Flayers
Flayers
controls of audio mixing console
controls of audio mixing console
Studio microphone in radio studio-1_edited1
Studio microphone in radio studio-1_edited1
mic-headphones-275x275_edited1
mic-headphones-275x275_edited1
logo radio_edited1
logo radio_edited1