isaiah radio
Start Isaiah Radio

Isaiah Radio


Isaiah Radio is een internationale radio, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschap de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het prediken en onderwijzen van het woord van God, 


Isaiah Radio inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid met God en naasten.


Isaiah Radio staat open om samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

ONZE MISSIE


Wij willen discipelen van Jezus maken. Zoals Jezus ons opdraagt o.a. in Mattheus 28:19.
Wij willen een liefdevol, onderwijzend en opbouwende radio zijn, waar onze Vader verhoogd word.
Wij laten ons leiden door de Heilige Geest en onderwijzen vanuit de Bijbel (Gods woord). Hierdoor bouwen wij aan een vertrouwelijke relatie met God en elkaar.
Wij willen hele wereld laten zien wie Jezus is.
Wij strekken ons uit naar de ontwikkeling van groei en een leven gevuld met Gods Glorie.